Προγράμματα Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης στον Τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει προγράμματα εξειδίκευσης και επιμόρφωσης που αφορούν στον τουρισμό.

Τα τουριστικά προγράμματα έχουν ως εκπαιδευτικό αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση τουριστικών μονάδων, τον πολιτιστικό τουρισμό, τη γαστρονομία, τον ψηφιακό πολιτισμό , το marketing στον πολιτιστικό τουρισμό, τον σχεδιασμό και διαχείριση ιστοσελίδας κ.α.

Το κάθε πρόγραμμα διαθέτει έναν εκπαιδευτικό υπεύθυνο ενώ έχει διάρκεια από 3 έως 7 μήνες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα προγράμματα που αφορούν στον τουρισμό εδώ.

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εντάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Οκτώβριο του 2001, σε συνέχεια της υλοποίησης των προγραμμάτων του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξ’ Αποστάσεων Εκπαίδευσης και Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του καθηγητή κ. Π.Ε. Πετράκη, επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση, μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Συμβουλές καριέρας/εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση