Δωρεάν πρόγραμμα εξειδίκευσης για ‘Front Office Agents’

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κατανοώντας τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς έχουν σχεδιάσει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα εξειδίκευσης για “Front Office Agents”, με σκοπό να βοηθήσουν τους εργαζομένους σε χώρους υποδοχής στον τομέα της φιλοξενίας.

Ο ρόλος του στελέχους στον χώρο της υποδοχής στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα κομβικός, καθώς είναι αυτός που θα καθορίσει την πρώτη εντύπωση του πελάτη για τις υπηρεσίες που θα απολαύσει.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα εξειδίκευσης “Front Office Agents” στοχεύει τόσο στην εκμάθηση των απαραίτητων εργασιών για την υποδοχή των πελατών σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα, όσο και στην πλήρη ενημέρωση, εξοικείωση και προσομοίωση των καθημερινών εργασιών που έχει να διαχειριστεί ο εργαζόμενος σε αυτή τη θέση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσους θέλουν να εργαστούν, στο πιο νευραλγικό τμήμα ενός ξενοδοχείου, που δεν είναι άλλο από το τμήμα της Υποδοχής.

Κινείται σε δύο βασικά πλαίσια: το θεωρητικό και το πρακτικό.

Το θεωρητικό καλύπτει τη βασική εκπαίδευση, που αφορά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, στην οργάνωση και στη λειτουργία του τμήματος της Υποδοχής.

Το πρακτικό πλαίσιο καλύπτει εκπαίδευση σε προγράμματα PMS (πρόγραμμα Alexandros της εταιρείας Sunsoft).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα είναι σε θέση :

  • Να εφαρμόζουν στις ξενοδοχειακές μονάδες τα συστήματα λειτουργίας της Υποδοχής
  • Να σχεδιάζουν την πολιτική κρατήσεων-πωλήσεων
  • Να υλοποιούν τις απαραίτητες σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης διαδικασίες
  • Να υιοθετήσουν την τουριστική συνείδηση και τη σημασία της άρτιας εξυπηρέτησης πελατών
  • Να προτιμούν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, την χρήση των συστημάτων και διαδικασιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών
  • Να υποστηρίζουν την σημαντικότητα του τμήματος της Υποδοχής στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου on line. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, ενώ η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 160 ώρες.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιητικού “Front Office Agent”, μέσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services. Το κόστος για τα εξέταστρα ανέρχεται στα 150 ευρώ.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί στις 26 Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συμβουλές καριέρας/εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση