Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Τουρισμό στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τα τμήματα «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας», «Γεωγραφίας» και «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με το Τμήμα «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το «Institute de Researche et d’ Études Supérieures du Tourisme» του Πανεπιστημίου Paris I – Panthéon Sorbonne (IREST) συνεργάζονται και προκηρύσσουν 60 θέσεις για το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society”.

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, για επαγγέλματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την προβολή και δαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, στοχεύει στην εξειδικευμένη κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με:

  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού
  • Τα πεδία σύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού
  • Τον πολιτισμικό τουρισμό
  • Το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ της πολιτισμικής κληρονομιάς
  • Την ανάπτυξη και διαχείριση των τουριστικών προορισμών
  • Την οικονομία του τουρισμού
  • Την προστασία του περιβάλλοντος σε τουριστικές περιοχές

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μηνών. Αποτελείται από δύο εντατικά εξάμηνα κατά τη διάρκεια των οποίων λαμβάνουν χώρα θεωρητικά και σεμιναριακά μαθήματα καθώς και διαλέξεις, που καλύπτουν το ευρύ φάσμα του μάνατζμεντ του τουρισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσω πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Οι καθηγητές του προγράμματος προέρχονται και από τα τρία πανεπιστήμια. Επιπλέον, όλα τα μαθήματα διεξάγονται στα αγγλικά και πραγματοποιούνται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους από 20/8/2018 έως τις 7/9/2018. Αναλυτικές λεπτομέρειες και διευκρινήσεις σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συμβουλές καριέρας/εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση