διαδικτυακό μάρκετινγκ

9 προσόντα που πρέπει να έχουν τα στελέχη του διαδικτυακού μάρκετινγκ

*O E-commerce & Marketing Executive του Hilton Athens, Χρήστος Ντίτορας, αναλύει τα πιο σημαντικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν όλοι όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν μία επιτυχημένη πορεία στο διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Το διαδίκτυο έχει επηρεάσει ριζικά κάθε πτυχή της συμπεριφοράς των καταναλωτών όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων. Ο τουρισμός και ειδικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος, αποτελεί έναν από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που έχει επηρεαστεί περισσότερο από αυτή την τάση.

Ως φυσικό επακόλουθο, τα στελέχη του διαδικτυακού μάρκετινγκ προκειμένου να καταφέρουν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών προς όφελος της επιχείρησης και να πετύχουν τους στόχους της είναι επιτακτική ανάγκη να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Ουσιαστικά, ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν ως “μαέστροι” συντονίζοντας αρμονικά τα διαφορετικά όργανα – δηλαδή τα εργαλεία διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Τα σημαντικότερα “skills” που πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης τους είναι τα εξής:

1. Social Media Management. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και των δυνατοτήτων των κοινωνικών μέσων (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram). Επίσης είναι αρκετά σημαντικό να γνωρίζουν τα applications που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να χειριστούν αποτελεσματικότερα αυτά τα εργαλεία.

2. Copywriting. Η συγγραφή ποιοτικών και δημιουργικών κειμένων είναι απαραίτητη προκειμένου να μεταδώσουν αποτελεσματικά τα μηνύματα μάρκετινγκ και να πείσουν τους καταναλωτές.

3. Photography. Καθώς το φωτογραφικό περιεχόμενο αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, πρέπει να διαθέτουν βασικές γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφιών (π.χ. μέσω Photoshop). Ακόμα πρέπει να γνωρίζουν τεχνικές σχετικά με το πώς μπορούν να τραβήξουν ωραίες φωτογραφίες μέσω του κινητού τους ή της κάμερας τους.

Χρήστος Ντίτορας, E-commerce & Marketing Executive, Hilton Athens

4. Data Analytics. Βρισκόμαστε στην επόχη του “Big Data” και η ανάλυση των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να έχουν μία εικόνα μεταξύ άλλων της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους, να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις και να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τους πελάτες τους. Κάποια από τα εργαλεία που πρέπει να γνωρίζουν είναι το “Google Analytics” και τα “Facebook Insights”.

5. Website Management. Η διαχείριση της ιστοσελίδας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα των στελεχών διαδικτυακού μάρκετινγκ και συνεπώς θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογες γνώσεις.

6. Email Marketing. Καθώς το e-mail marketing είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνίας χρειάζεται να γνωρίζουν το πώς πρέπει να διαμορφωθεί μία καμπάνια e-mail marketing για ένα ξενοδοχείο και πώς λειτουργεί μία σχετική πλατφόρμα (π.χ. MailChimp).

7. Search Engine Marketing. Η βελτιστοποίηση του περιεχομένου, της ιστοσελίδας και η γνώση εργαλείων όπως το Seo Moz και το SEMrush έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου βελτιώνουν τη θέση του ξενοδοχείου στις μηχανές αναζήτησης, να εντοπίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν το ξενοδοχείο τους και να κατανοούν το ανταγωνιστικό τοπίο.

8. Content Management. Όλα τα ανωτέρω μέσα/εργαλεία βασίζονται στο περιεχόμενο και ως εκ τούτου αποτελεί παράγοντα κριτικής σημασίας η συνεχής δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου.

9. Άλλα εργαλεία μάρκετινγκ. Πρέπει ακόμα να έχουν γνώση των Google AdWords, του mobile marketing, των εργαλείων διαχείρισης κριτικών (π.χ. TripAdvisor) των OTAs (π.χ. Expedia) και των νέων εργαλείων (π.χ. Virtual Tours).

Κλείνοντας είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εκτός από τις παραπάνω τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητο, να είναι δημιουργικοί και να έχουν ζωντανή φαντασία, να έχουν γνώσεις branding, αλλά και να κατέχουν πολύπλευρες γνώσεις (π.χ. γαστρονομία, πολιτισμός, ιστορία, lifestyle).

 

Συμβουλές καριέρας/εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση