Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου: Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας για εποχιακούς εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας

Συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία το πρόγραμμα «SeasonReady – Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για εποχιακούς εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας» το οποίο υλοποιείται με εταίρους τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου (Ελλάδα), την Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ (Ελλάδα), την CESIE (Ιταλία), την Confesercenti (Ιταλία) και το Croatian Chamber of Trades and Crafts (Κροατία)

Το Season Ready είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου πλαισίου για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Τουρισμού της Κροατίας, η διάρκεια του είναι 28 μήνες (Σεπτέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2019) και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν εποχιακό προσωπικό.

Οι εταίροι του έργου ολοκλήρωσαν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για την βελτίωση των δεξιοτήτων των εποχιακά εργαζομένων στο χώρο της φιλοξενίας. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δομείται σε 6 εκπαιδευτικές ενότητες: Εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνία, Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη, Λειτουργίες Υποδοχής, Υπηρεσίες Εστίασης, Φροντίδα δωματίων. Αναπτύχθηκε επίσης και οδηγός εκπαίδευσης για τους ενδοεπιχειρησιακούς εκπαιδευτές. Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο εδώ.

Η πιλοτική εφαρμογή της εκπαίδευσης ξεκίνησε από την Ριέκα της Κροατίας στα μέσα Μαΐου 2019 όπου υλοποιήθηκε από το Croatian Chamber of Trades and Crafts. Η αντίστοιχη  πιλοτική εφαρμογή στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε  14, 23 και 30 Μαΐου 2019, ενώ για την Ελλάδα στα τέλη Μαΐου  – αρχές Ιουνίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου και την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook.

Συμβουλές καριέρας/εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση