Καλές Πρακτικές στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Σπουδές: ‘Learning on the Job’ και Shadowing

Το City Unity College εφαρμόζει μια νέα πρωτοβουλία, το Project ‘Learning on the Job’, προσφέροντας μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα