Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας δέχεται υποψηφιότητες για τα τέσσερα δίγλωσσα, Μεταπτυχιακά του Προγράμματα, για την περίοδο 2019-2021.

Διαβάστε περισσότερα