Περίληψη

Γραφείο στο Μαρούσι επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο-Ταξιδιωτικό Πράκτορα.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

  • Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο
  • Άριστες γνώσεις στο Sabre (επιθυμητό και ναυτικό εισιτήριο)
  • Ικανότητα διαχείρισης και μεταπώλησης ξενοδοχείων
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών MS Office, E-mail & Internet.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Γνώση ForthCRS, καθώς και πτυχίο θα εκτιμηθούν.

Επιθυμητή ηλικία ως 40 χρονών.

You must sign in to apply for this position.

Σχετικά με PI-Services Τravel & Μarine

PI-Services was founded in 2004 by Paraskevas Ioannidis, offering quality tourism services in Business, Management, Marine, Group, FIT and VIP Travel.

The company's aim is to create long-term relationships with our customers, prioritizing to their needs, always in the most effective & efficient way.

Last but not least, our goal is to contribute for the Greek economical growth.