Περίληψη

Ξενοδοχείο στο Λουτράκι επιθυμεί να προσλάβει άτομο στον τομέα της Συντήρησης στην ειδικότητα του Υδραυλικού.

Προσόντα:

  • Επαγγελματικό δίπλωμα
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο χρόνων σε αντίστοιχη θέση

You must sign in to apply for this position.