Περίληψη

Όμιλος επιχειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης για πλήρη απασχόληση στα γραφεία του στην Σαντορίνη.

Καθήκοντα:

 • Συντονισμός και εκτέλεση εργασιών οικονομικού τμήματος
 • Σύνταξη προϋπολογισμών, αναφορών και αναλύσεων
 • Ανάλυση κοστολογίων
 • Λογιστικές εγγραφές και συμφωνίες
 • Υποστήριξη οικονομικής διεύθυνσης
 • Επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 • Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Οργανωτικές ικανότητες

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI ή TEI οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικής
 • Γνώση reporting και controlling
 • Γνώσεις κοστολόγισης
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφικών προγραμμάτων και εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Διετής προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Εμπειρία στον πιστωτικό έλεγχο υπολοίπων πελατών
 • Πολύ καλή γνώση τρόπου διενέργειας συναλλακτικών πράξεων
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαπραγμάτευσης
 • Οργάνωση, μεθοδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Ηλικία έως 35 ετών

Παρέχoνται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Μόνιμη θέση εργασίας

You must sign in to apply for this position.