Περίληψη

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Mayor Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου στα κεντρικά γραφεία της στον Ανεμόμυλο της Κέρκυρα.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και της πολωνικής γλώσσας
 • Γνώσεις επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθούν
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση της πλατφόρμας Microsoft Office
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι προσωπικότητα που:

 • Διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα
 • Διαρκώς αναζητά εξέλιξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του και είναι πρόθυμος/η να μάθει
 • Διακατέχεται από αίσθημα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Έχει ευχάριστη και προσεγμένη παρουσία

H εταιρία προσφέρει:

 • Μερική απασχόληση
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Συνεχή επιμόφωση και δυνατότητες εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου

Συνδεθείτε για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση.

Σχετικά με Mayor Hotels & Resorts

Mayor Hotels & Resorts aims at being a company providing guests with a piece of precious experience, for one of their most precious times: their holidays.

Established in 2015, Mayor Hotels & Resorts is the largest Hotel chain operating in the island of Corfu. Mayor’s core values are the ones of responsible tourism and optimal services.

All the hotels have their own unique personalities and operate by dedicated experts who feel safe to contribute with new ideas and excel at their jobs.

The company promotes constant self-development and reward professionalism. It is within the Mayor’s set of values to hire people with enthusiasm, integrity and skills, and welcome them into our extended family.
Mayor’s friendly and diverse staff bring their own touch to our hospitality and care, allowing you to feel a brand new vacation experience.

Mayor Hotels & Resorts is always looking for people to join its team of fresh talent and make an impact on its guests’ most cherished memories: their holidays.