Περίληψη

Ο όμιλος διαχείρισης ξενοδοχείων Aqua Vista Hotels επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Bar & Υποδοχής για μέλος του ομίλου στην Νάξο.

Προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο
  • Γνώση buffet και προετοιμασίας snacks
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Καλή εξωτερική εμφάνιση
  • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Παροχές:

  • Ικανοποιητικές αποδοχές
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Εποχιακή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία.

Συνδεθείτε για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση.

Σχετικά με Aqua Vista Hotels

Welcome to a luxurious line-up of the most beautiful hotels.

Founded by a team of experts with over 25 years of experience in different sectors of the wider hospitality industry, passionate for travel, luxury and high standards of service, Aqua Vista Hotels is a management company that brings together an opulent portfolio of magnificent lodgings devoted to enact desires and dreams into authentic experiences with matchless gusto and flair.

Dedicated to provide upscale management services to Hotel owners and guarantee maximized profits, the company is focused on developing and operating Hotels, utilizing our method, experience and devotion to the industry in order to make a Hotel successful.