Περίληψη

Ο όμιλος Mayor Hotels & Resorts αναζητά Ηλεκτρολόγο-Συντηρητή για την ξενοδοχειακή του μονάδα Mayor La Grotta Verde στην Κέρκυρα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα/Πτυχίο ηλεκτρολόγου
  • Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικών εσωτερικών εγκαταστάσεων
  • Γνώστης κανονισμών ασφάλειας προσωπικού και πελατών
  •  Επαγγελματική συμπεριφορά

H εταιρία προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει των προσόντων του υποψηφίου
  • Εποχική απασχόληση
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον
  • Διατροφή

You must sign in to apply for this position.

Σχετικά με Mayor Hotels & Resorts

Mayor Hotels & Resorts aims at being a company providing guests with a piece of precious experience, for one of their most precious times: their holidays.

Established in 2015, Mayor Hotels & Resorts is the largest Hotel chain operating in the island of Corfu. Mayor’s core values are the ones of responsible tourism and optimal services.

All the hotels have their own unique personalities and operate by dedicated experts who feel safe to contribute with new ideas and excel at their jobs.

The company promotes constant self-development and reward professionalism. It is within the Mayor’s set of values to hire people with enthusiasm, integrity and skills, and welcome them into our extended family.
Mayor’s friendly and diverse staff bring their own touch to our hospitality and care, allowing you to feel a brand new vacation experience.

Mayor Hotels & Resorts is always looking for people to join its team of fresh talent and make an impact on its guests’ most cherished memories: their holidays.