Περίληψη

Ο όμιλος Mayor Hotels & Resorts αναζητά F&B Controller για την ξενοδοχειακή του μονάδα Mayor Mon Repos Palace Art Hotel στην Κέρκυρα.

Ο F&B Controller είναι υπεύθυνος:

 • Για την ελαχιστοποίηση του κόστους των τροφίμων και των ποτών χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του προϊόντος
 • Για την καθημερινή διαχείριση της λογιστικής και την παρακολούθηση των λογιστικών καρτελών των προμηθευτών

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή τεχνολογίας τροφίμων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Εμπειρία και άριστη γνώση λογισμικών αποθήκης, ενδοδιακινήσεων και καταχώρησης τιμολόγιων του τμήματος F&B
 • Γνώσεις HACCP και ISO
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Κατανόηση των βασικών λογιστικών λειτουργιών του τμήματος του F&B καθώς και ισχυρές αναλυτικές και αριθμητικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών συμφωνιών και διαχείριση βιβλίων εσόδων-εξόδων
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων καθώς και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων υπό πίεση
 • Εφαρμογή και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Ακρίβεια στην καταγραφή και υποβολή αναφορών παντός τύπου
 • Δυνατότητα δημιουργίας επαφών με νέους προμηθευτές
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία καταγραφή κόστους τροφίμων και ποτών
 • Τήρηση όλων των διαδικασιών του ελέγχου και καταγραφής του κόστους
 • Καθημερινή ενημέρωση κοστολόγησης των προϊόντων
 • Καθημερινός έλεγχος εσόδων και εξόδων του τμήματος F&B
 • Αναθεώρηση των διαδικασιών αγοράς και πίστωσης για όλα τα προϊόντα του τμήματος του F&B
 • Εξασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών τεκμηρίωσης και πιστοποίησης όλων των προϊόντων
 • Έλεγχος του αποθεματικού τροφίμων και ποτών προς αύξηση του κύκλου εργασιών του αποθεματικού
 • Συμμετοχή στη μηνιαία απογραφή των εμπορευμάτων

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι προσωπικότητα που:

 • Διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα
 • Διαρκώς αναζητά εξέλιξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του και είναι πρόθυμος/η να μάθει
 • Συμμετέχει ενεργά στις καθημερινές διεργασίες του τμήματός του
 • Διακατέχεται από αίσθημα ομαδικότητας και συνεργασίας με τους συναδέλφους
 • Έχει ευχάριστη και προσεγμένη παρουσία

H εταιρία προσφέρει:

 • Διατροφή
 • Μόνιμη απασχόληση
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

You must sign in to apply for this position.

Σχετικά με Mayor Hotels & Resorts

Mayor Hotels & Resorts aims at being a company providing guests with a piece of precious experience, for one of their most precious times: their holidays.

Established in 2015, Mayor Hotels & Resorts is the largest Hotel chain operating in the island of Corfu. Mayor’s core values are the ones of responsible tourism and optimal services.

All the hotels have their own unique personalities and operate by dedicated experts who feel safe to contribute with new ideas and excel at their jobs.

The company promotes constant self-development and reward professionalism. It is within the Mayor’s set of values to hire people with enthusiasm, integrity and skills, and welcome them into our extended family.
Mayor’s friendly and diverse staff bring their own touch to our hospitality and care, allowing you to feel a brand new vacation experience.

Mayor Hotels & Resorts is always looking for people to join its team of fresh talent and make an impact on its guests’ most cherished memories: their holidays.