Περίληψη

Η Reload Hotel Sales Management αναπτύσσεται δυναμικά με περισσότερες από 35 συνεργασίες στο portfolio της και θέλει να ενισχύσει την επιτυχημένη ομάδα της με έναν Αccount Εxecutive.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α για τη θέση θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 • 2 χρόνια εμπειρίας σε σχετική θέση διαχείρισης λογαριασμών
 • Άπταιστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στον κλάδο των online πωλήσεων στα ξενοδοχεία
 • Υπεύθυνο και δραστήριο άτομο που να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα
 • Να δίνει γρήγορες και ευέλικτες λύσεις, βασισμένες σε ακριβείς πληροφορίες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και θετική στάση
 • Δεξιότητες στη διαπροσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία
 • Να έχει ομαδικό πνεύμα, με κίνητρα για εξέλιξη και μάθηση
 • Προτιμούνται απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ ή παρόμοιας σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού με κατεύθυνση Τουρισμό ή Business Administration.
 • Άδεια οδήγησης απαραίτητη
 • Απαραίτητα να υπάρχει διαθεσιμότητα για ταξίδια

Περιγραφή θέσης εργασίας

 • Διαχείριση των λογαριασμών συνεργατών της εταιρίας μας
 • Έρευνα της online αγοράς και πρόταση λύσεων για αύξηση πωλήσεων
 • Τακτική επικοινωνία με τους συνεργάτες για τις ανάγκες τους και τις προτεινόμενες λύσεις , όπως και με τους κύριους ενδιαφερόμενους
 • Επικοινωνία με senior management και αναφορά για τις δράσεις που έχουν γίνει
 • Συνεχής απομακρυσμένη επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και κατ’ιδίαν συναντήσεις όποτε και όταν χρειαστεί
 • Δυνατότητα να βοηθήσει τα άλλα μέλη της ομάδας σε θέματα εκτός των αρμοδιοτήτων του

Προσφέρουμε πακέτο αποδοχών, βασισμένο στην εμπειρία & δεξιότητες της υποψήφιας/του υποψήφιου, καθώς και ευέλικτες συνθήκες εργασίας.

Σχετικά με Reload Hotel Sales Management

Η Reload Hotel Sales Management, εξειδικεύεται στην αποτελεσματική διαχείριση και αύξηση online πωλήσεων σε ξενοδοχεία και καταλύματα στην Ελλάδα και Κύπρο από το 2018, με περισσότερες από 35 επιτυχημένες συνεργασίες.

Είμαστε μια νέα και δυναμική εταιρεία, που επιθυμεί να έχει συνεργασίες με απτά αποτελέσματα.

Διατηρούμε διαπροσωπικές σχέσεις παραμένοντας δίπλα στους συνεργάτες μας με φιλική και τακτική επικοινωνία.

Μας ενδιαφέρουν τα στατιστικά και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς αυτά δίνουν την πραγματική εικόνα της δουλειάς μας.

Μας αρέσει να αναλαμβάνουμε απαιτητικά projects που έχουν δυνατότητες εξέλιξης.

Στη Reload Hotel Sales Management, πιστεύουμε στην αύξηση της κερδοφορίας των ξενοδοχείων βοηθώντας τα ξενοδοχεία να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα εργαλείων online πωλήσεων, διανομής και διαφήμισης.