Επάγγελμα Ξεναγός: Σπούδασέ το στη Σχολή Ξεναγών του Υπ. Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προκήρυξε την εισαγωγή τριάντα (30) σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται σε ποσοστό 70% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και σε ποσοστό 30% από πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον μίας (πέραν της ελληνικής) ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας (Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 96-98 και Πλαταιών 42, Τ.Κ. 104 35, Αθήνα) αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά εδώ.

Συμβουλές καριέρας/εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση