Τα καταχωρημένα βιογραφικά, περνάνε από  διαδικασία έγκρισης από την ομάδα σύνταξης του GTP και μετά εμφανίζονται στη λίστα βιογραφικών η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από εγγεγραμμένους εργοδότες.