Περίληψη

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels, το οποίο εκτείνεται σε μια ιδιωτική έκταση 150.000 στρεμμάτων κοντά στο γραφικό ψαροχώρι Μαστιχάρι, ζητά να προσλάβει  Διευθυντή Λειτουργίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Ελληνικής ή Διεθνούς Σχολής Τουριστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε Διεύθυνση Rooms Division και Food & Beverage μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση Γερμανικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ξενοδοχειακού προγράμματος PROTEL
 • Ηγετικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα, μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα
 • Προσανατολισμένος στην επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων

 

Καθήκοντα:

 • Εποπτεία, συντονισμός και εκτέλεση της λειτουργίας όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου
 • Παρακολούθηση εργασιακού κόστους σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των τμημάτων και την διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού
 • Τήρηση κανόνων λειτουργίας και διαδικασιών των προγραμμάτων πιστοποίησης
 • Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών με στόχο την άριστη παροχή φιλοξενίας
 • Εποπτεία διαχείρισης σχέσεων πελατών

 

Προσφέρονται:

 • Απασχόληση όλο τον χρόνο
 • Εξαίρετες συνθήκες διαμονής και εργασίας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: k.zarikos@neptune.gr

Συνδεθείτε για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση.